Skip to main content

Služby

Hlavné zameranie

 • strojárenská výroba a kovovýroba
 • oceľové konštrukcie, haly
 • jednoduché stavebné stroje
 • stavebné zámočníctvo
 • maloobchodný predaj

Ponuka niektorých výrobných čínností

 • stavebné zámočníctvo
 • oceľové haly (sklady, výrobné priestory a i. aj zateplené)
 • rôzne oceľové konštrukcie podľa dodanej projektovej dokumentácie
 • protihlukové steny nerozbitné, priehľadné k diaľniciam a iným komunikáciám
 • strojárenská výroba (podzostavy, výrobky a zariadenia) podľa dodanej projektovej dokumentácie
 • oceľohliníkové okná, dvere a deliace steny
 • oceľové okná, dvere nadsvetlíky a deliace steny
 • oceľové vráta aj zateplené
 • oceľové mreže dverové a okenné a otváravé aj kované
 • oceľové schodiská priame, lomené a točité
 • oceľové zábradlia
 • oceľové brány a oplotenia aj kované podľa dodanej dokumentácie
 • výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • svetlíky na haly priame aj oblúkové
 • oceľové rampy všetkých rozmerov
 • bezpečnostné skrine oceľové na mieru

Doplnkové činnosti

 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely podľa dodanej dokumentácie
 • stavba strojov s mechanickým pohonom
 • zámočnícke práce
 • kovoobrábanie (sústruženie, frézovanie, vŕtania a i.)
 • jednoduché stavebné práce
 • sanitárna inštalácia