Skip to main content

Poradný výbor

Oznámenie o konaní volieb do PV

Čestné vyhlásenie kandidáta + písomný súhlas

Kandidačný formulár kandidáta na člena PV + písomný súhlas

Kandidátna listina TURIMEX